Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy informuje, że w dniu 6.11.2008 zawarł z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty porozumienie w sprawie szkoleń nauczycieli wychowania komunikacyjnego. W myśl porozumienia koordynatorem szkoleń jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

Informację o przewidzianym szkoleniu zamieszcza Kurator Oświaty na stronie internetowej Kuratorium Oświaty oraz przekazuje pocztą elektroniczną do wszystkich dyrektorów szkół. Informacja ma zawierać: określenie adresatów szkół, miejsce i termin szkolenia, program i wzór zgłoszenia (prosimy o dokładne i pełne wypełnienie formularza). Po zamknięciu naboru Kurator Oświaty przekazuje listę kandydatów do szkolenia Dolnośląskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Legnicy.

Szkolenie trwa dwa dni, w tygodniowych odstępach. Przeznaczone jest dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzących (bądź przewidzianych do prowadzenia) wychowanie komunikacyjne. Szkolenie będzie przeprowadzane w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodku Ruchu Drogowego w Legnicy przy ulicy Bydgoskiej 30C.

Kierujesz życiem

 

Mistrzowie w drodze

Kontakt mailowy

 
Biuro Obsługi Klienta - biuro.lg@dord.dolnyslask.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


W opisie przelewu prosimy o podanie danych (imię, nazwisko, nr PESEL) osoby,
której dotyczy przelew.
przelew krajowy: Santander Bank Polska
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Santander Bank Polska
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony