Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

W oparciu o zapisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 Nr 101, poz. 926) zarządza się co następuje:
                                                              

§ 1

  1. Każda osoba pełnoletnia, zgodnie z zapisami powołanych na wstępie aktów prawnych, ma prawo do ochrony swoich danych osobowych oraz decydowania o ich przetwarzaniu oraz wykonywaniu na nich jakichkolwiek operacji.
  2. Mając na uwadze powyższe wprowadza się – z zastrzeżeniem zapisów § 2 niniejszego Zarządzenia -  bezwzględny zakaz udzielania informacji osobom postronnym (w tym najbliższej rodzinie), których żądane informacje nie dotyczą.

 

§ 2

  1. Udzielenie informacji osobom trzecim możliwe jest wyłącznie w oparciu o dostarczone upoważnienie (pełnomocnictwo) wystawione przez osobę, której informacje dotyczą.
  2. Z uwagi na fakt, że wiele danych osobowych ma charakter tzw. danych wrażliwych, pełnomocnictwo winno precyzować zakres (przedmiot, charakter) udzielanych informacji.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

opinia prawna

Kierujesz życiem

 

Mistrzowie w drodze

Kontakt mailowy

 
Biuro Obsługi Klienta - biuro.lg@dord.dolnyslask.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


W opisie przelewu prosimy o podanie danych (imię, nazwisko, nr PESEL) osoby,
której dotyczy przelew.
przelew krajowy: Santander Bank Polska
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Santander Bank Polska
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony