Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

W związku z dobiegającą końca umową dot. najmu pojazdów egzaminacyjnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Legnicy (obecnie Oddziału Regionalnego DORD 

w Legnicy), uprzejmie informujemy, iż Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego,
w dniu 3 lutego 2021 r. wszczął postępowanie, przewidziane zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, mające na celu zawarcie umowy leasingu na dostawę  11 szt. pojazdów, przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B.

Zgodnie z założeniami przewidzianymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dostawa ww. pojazdów nastąpi na początku drugiej połowy bieżącego roku. Do czasu zakończenia, przewidzianych prawem procedur i dostarczenia pojazdów, egzaminowanie będzie prowadzone na pojazdach dotychczas użytkowanych, które w dalszej kolejności zostaną zwrócone Wykonawcy usługi.

               Ogłoszenie o zamówieniu w tej sprawie, a także Specyfikacja Warunków Zamówienia, znajdują się na stronie internetowej Ośrodka pod adresem http://dord.ezamawiajacy.pl

               Ww. ogłoszenie opublikowane zostało na stronach Urzędu Zamówień Publicznych
pod numerem 2021/BZP 00005250/01 z dnia 2021-02-03.

 

Kierujesz życiem

 

Mistrzowie w drodze

Kontakt mailowy

 
Biuro Obsługi Klienta - biuro.lg@dord.dolnyslask.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


W opisie przelewu prosimy o podanie danych (imię, nazwisko, nr PESEL) osoby,
której dotyczy przelew.
przelew krajowy: Santander Bank Polska
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Santander Bank Polska
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony