Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

W związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 roku (Dz. U.  Nr 123, poz. 840 z późn. zm.) Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy oferuje szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

 

1. Szkolenie przeznaczone jest dla następujących osób: 

 • pracowników kolejowych na przejeździe kolejowym;
 • osób działających w imieniu zarządcy drogi lub osoby wykonujące roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 • osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
 • kierujących autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
 • strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
 • osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
 • strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;
 • pilotów podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego;
 • członków zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze;
 • ratowników górskich podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej
 • osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku podczas przejazdu pielgrzymki rowerami - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przejazdu.

  

2. Program szkolenia obejmuje 8 godzin z zakresu: 

 • Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nim wiążą.
 • Możliwości reakcji na zachowanie uczestników ruchu drogowego niezgodne z prawem.
 • Zasady odpowiedzialności osób kierujących  ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego
 • Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony z ćwiczeniami praktycznymi. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się.
 • Sprawdzanie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz warunkach symulowanych (rzeczywistych).

Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym jest zaświadczenie wydane przez dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego na okres - 5 lat od daty wydania.

 

3. Aby zostać uczestnikiem szkolenia należy:

 • wypełnić wniosek (załączony poniżej) i przedstawić dowód opłaty za szkolenie
 • wniosek wraz z dołączonym dowodem opłaty za szkolenie należy złożyć w sekretariacie DORD Legnica

wniosek do pobrania w formacie *.pdf

 

4. Minimalna ilość uczestników kursu: 8 osób

 

5. Koszt szkolenia wynosi 350 zł od osoby

 

UWAGA: Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Kierujesz życiem

 

Mistrzowie w drodze

Kontakt mailowy

 
Biuro Obsługi Klienta - biuro.lg@dord.dolnyslask.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


W opisie przelewu prosimy o podanie danych (imię, nazwisko, nr PESEL) osoby,
której dotyczy przelew.
przelew krajowy: Santander Bank Polska
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Santander Bank Polska
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony