Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

1. W związku z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 roku (Dz.U. 10.123.840), Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy oferuje szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

 

2. Szkolenie przeznaczone jest dla następujących osób:

 • osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu
 • umundurowany i odpowiednio oznakowany pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów
 • pilot pojazdów nienormatywnych - podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów
 • członek zespołu ratownictwa medycznego - podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze
 • funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych, obiektów i urządzeń
 • strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art.15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Z 2009 r. Nr 178, poz 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej
 • pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi
 • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu
 • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci
 • strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego.

 

3. Program szkolenia

ZagadnieniaLiczba godzin

I.

Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym

1

 

W zależności od podmiotów uczestniczących w szkoleniu wskazanie uprawnień:

 

 

1) pracownikom kolejowym na przejazdach kolejowych;

 

 

2) osobom działającym w imieniu zarządcy drogi oraz osobom wykonującym roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;

 

 

3) osobom nadzorującym bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;

 

 

4) kierującym autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;

 

 

5) strażnikom leśnym lub funkcjonariuszom Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;

 

 

6) osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;

 

 

7) strażakom Państwowej Straży Pożarnej, członkom ochotniczej straży pożarnej oraz strażakom jednostki ochrony przeciwpożarowej;

 

 

8) funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych, obiektów i urządzeń;

 

 

9) pracownikom nadzoru ruchu komunikacji miejskiej - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;

 

 

10) pilotom pojazdów nienormatywnych - podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów;

 

 

11) członkom zespołu ratownictwa medycznego - podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze

 

II.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą

2

 

Omówienie możliwości wystąpienia:

 

 

1) różnych reakcji kierujących pojazdami;

 

 

2) konieczności prowadzenia ruchu wahadłowego;

 

 

3) różnych warunków atmosferycznych (niedostateczna widoczność);

 

 

4) różnych warunków drogowych (np. natężenie ruchu);

 

 

5) unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym

 

III.

Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami

1

 

Omówienie treści wybranych przepisów Kodeksu wykroczeń, które sankcjonują niestosowanie się do sygnałów osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym oraz czynności, jakie należy podjąć w sytuacji zaistnienia zdarzenia drogowego.

 

 

Wskazanie możliwości skierowania do sądu wniosku o ukaranie osób niestosujących się do poleceń lub sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem.

 

 

Prezentowanie wzoru wniosku o ukaranie i wskazanie zakresu informacji, które powinny zawierać notatka lub pismo przekazane Policji - dotyczące sprawcy wykroczenia i okoliczności popełnionego wykroczenia

 

IV.

Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego

1

V.

Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się

2

VI.

Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych)

1

RAZEM GODZIN

8

 

4. Aby zostać uczestnikiem szkolenia należy:

 • wypełnić wniosek (załączony poniżej) i przedstawić dowód opłaty za szkolenie
 • wniosek wraz z dołączonym dowodem opłaty za szkolenie należy złożyć w sekretariacie WORD Legnica

wniosek do pobrania w formacie *.doc

 

5. Minimalna ilość uczestników kursu: 8 osób

 

6. Koszt szkolenia wynosi 350 zł od osoby

 UWAGA: Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Kierujesz życiem

 

Jak być bezpiecznym na drodze?

Kontakt mailowy

         - word@word-legnica.pl
Biuro Obsługi Klienta - bok@word-legnica.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


przelew krajowy: Bank Zachodni WBK
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Bank Zachodni WBK
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony