Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

Celem tego egzaminu jest sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy (przedlekarskiej).

Przebieg egzaminu teoretycznego:

Egzamin teoretyczny w legnickim Ośrodku odbywa się we wtorki i czwartki w godzinach od 7.30 do 14.30. Na egzamin osoba zdająca oczekuje w poczekalni egzaminów teoretycznych we wcześniej ustalonym terminie. Musi mieć przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu) umożliwiający identyfikację osoby. Egzamin przeprowadzany jest przy użyciu komputerów. Legnicki WORD wyposażył salę komputerową (znajduje się ona na parterze) w 14 stanowisk.

 

NOWY EGZAMIN TEORETYCZNY

Realizuje wymagania określone w :

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami,

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r.  w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

 

ZASADY EGZAMINU TEORETYCZNEGO

 • Czas trwania testu egzaminacyjnego wynosi maksymalnie 25 minut,

 • Tylko jedna odpowiedź w pytaniu jest prawidłowa,

 • Nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań,

 • Projekcja filmu wyświetla się tylko jeden raz,

 • Projekcja filmu kończy się stop klatką, która trwa przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.

 • Test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej,

 • Pytania są punktowane 3, 2 i 1 w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • Niewskazanie żadnej odpowiedzi jak również wskazanie błędnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 pkt,

 • Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie, co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.

 

BUDOWA TESTU EGZAMINACYJNEGO

Część podstawowa  (20 pytań):

 • Pytania jednokrotnego wyboru TAK albo NIE,
 • Pytania ilustrowane klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych,

 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania,

 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi.

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 3pkt )

 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 2pkt ), 

 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 1pkt ).

 

Część specjalistyczna (12 pytań):

 •  Pytania jednokrotnego wyboru A, B albo C,
 • Pytania ilustrowane w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami,

 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi.

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt),

 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt),

 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 pkt).

 

Kierujesz życiem

 

Mistrzowie w drodze

Kontakt mailowy

 
Biuro Obsługi Klienta - biuro.lg@dord.dolnyslask.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


W opisie przelewu prosimy o podanie danych (imię, nazwisko, nr PESEL) osoby,
której dotyczy przelew.
przelew krajowy: Santander Bank Polska
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Santander Bank Polska
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony