Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

Wymagania w stosunku do jednostek prowadzących szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz warunki i tryb prowadzenia tych szkoleń określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.) . Zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia szkolenie osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami może prowadzić przedsiębiorca, jednostka wojskowa, jednostka resortu spraw wewnętrznych oraz szkoła, która posiada między innymi co najmniej jeden pojazd, który jest dopuszczony do ruchu, jest przystosowany do nauki jazdy oraz spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z przepisem § 3 ust. 5 ww. rozporządzenia pojazdy wykorzystywane do prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców powinny spełniać wszystkie powyższe wymagania. Szczegółowe wymagania dla pojazdów do nauki jazdy i egzaminowania określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2003 r. Nr 32, poz. 232 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem § 43 ust. 4 pkt 4 tego rozporządzenia trójkołowy lub czterokołowy pojazd samochodowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii B1 powinien mieć masę własną nieprzekraczającą 550 kg oraz osiągać prędkość co najmniej 60 km/h. Dodatkowo należy wskazać, że w § 1 ust. 3 tego rozporządzenia wskazano, że użyte w całym rozporządzeniu pojęcie pojazd czterokołowy oznacza wyłącznie niektóre pojazdy samochodowe mające cztery koła, homologowane według kategorii L.

Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie resortu pojazd wykorzystywany do szkolenia i egzaminowania w zakresie prawa jazdy kategorii B1 powinien być czterokołowym pojazdem samochodowym, homologowanym według kategorii L, którego masa własna nie przekracza 550 kg, a osiągana prędkość jazdy wynosi co najmniej 60 km/h.

 

Warszawa 31.05.2011 r.

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Departament Transportu Drogowego

TD6p-075-6/11 

/-/

DYREKTOR

Departamentu Transportu Drogowego

Andrzej Bogdanowicz  

Kierujesz życiem

 

Mistrzowie w drodze

Kontakt mailowy

 
Biuro Obsługi Klienta - biuro.lg@dord.dolnyslask.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


W opisie przelewu prosimy o podanie danych (imię, nazwisko, nr PESEL) osoby,
której dotyczy przelew.
przelew krajowy: Santander Bank Polska
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Santander Bank Polska
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony