Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

  Prawie  każdego dnia mass media informują o kolejnych wypadkach drogowych, których uczestnikami są młodzi ludzie. Większość tych wypadków ma miejsce w nocy. Ich przyczyną jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu albo niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Najwięcej młodych osób w wyniku wypadków drogowych ginie w soboty lub niedziele. Jest to grupa osób, którą cechuje duża skłonność do brawury i ryzyka. Przyglądając się tym zdarzeniom można postawić tezę, że „młodym kierowcom” brakuje praktycznych umiejętności w prowadzeniu pojazdów w sytuacjach niebezpiecznych. 

Program „Mistrzowie w drodze” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym

w zakresie poprawy bezpieczeństwa młodych kierowców. Program promuje mistrzowską jazdę. To jazda bezpieczna, zgodna z przepisami, kulturalna, kształtująca szacunek dla innych uczestników ruchu drogowego. Skierowany jest do osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, nie dłużej niż dwa lata, a które nie ukończyły 30 roku życia. 

Celem programu jest wspieranie młodych kierowców, by od początku wkroczenia na drogę mieli dużą świadomość odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa oraz pogłębienie umiejętności prowadzenia pojazdu. Stąd głównym filarem kampanii „Mistrzowie w drodze” jest praktyczne szkolenie z doskonalenia techniki jazdy. Dlatego też, każdy z uczestników biorący udział w programie, rozpoczyna szkolenie od przypomnienia podstaw jakimi są: pozycja za kierownicą, przygotowanie do jazdy, martwe pola w pojeździe, ćwiczenie efektywnej pracy rąk na kole kierownicy przy pokonywaniu kolejnych slalomów, poznawanie granic możliwości pojazdu i kierowcy na płycie poślizgowej, a także hamowanie awaryjne na prostej i na łuku drogi.  

Zdaniem Prezesa Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Jacka Zalewskiego – „Najlepsze teoretyczne wykłady nie dadzą tyle, ile praktyczne ćwiczenia. 

Trening jazdy na specjalnie przygotowanym do tego obiekcie, w kontrolowanych warunkach, pod okiem doświadczonych instruktorów pozwala pokazać te elementy, które mają istotne znaczenie w sytuacjach drogowych. Przede wszystkich chcemy, by młodzi ludzie mieli świadomość odpowiedzialności, jaką ponoszą stając się kierowcami”. 

Do współpracy przy realizacji programu zostali zaproszeni instruktorzy szkół nauki jazdy. To oni mając bezpośredni kontakt ze swoimi kursantami przekonywali ich do udziału
w programie, motywując do dalszej edukacji praktycznej i teoretycznej w tym zakresie. Kursanci po zdaniu egzaminu na prawo jazdy kat. „B”, mieli możliwość zakwalifikowania na szkolenie z techniki doskonalenia jazdy.
  

Kolejnym etapem programu, który wyłonił uczestników szkoleń, była realizowana wspólnie z Policją kampania edukacyjna w szkołach ponadpodstawowych. Podczas zajęć wykorzystywano film edukacyjny pt. „Mistrzowie w drodze”, w którym m.in. młodzi ludzie skazani za spowodowanie wypadku opowiadają swoje historie. Intencją autorów filmu było podkreślenie, jak ważne jest kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowanie na drodze.  

- Jesteśmy w Legnicy, byliśmy już w Kielcach, Warszawie, Międzychodzie (k/Śremu)
przed nami jeszcze szkolenie w Pszczółkach. Jestem przekonany, że uczestnicy treningów podniosą swoją świadomość oraz zweryfikują przekonania o swoich umiejętnościach, w taki sposób, aby nie powodować zagrożenia na drodze, a tym samym nie narażać siebie i innych” -
mówi Jacek Zalewski, Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  

Autorzy programu „Mistrzowie w drodze” nie zapomnieli również o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego, dla których przygotowano szereg ciekawych materiałów edukacyjnych. Zawarto w nich informacje o zasadach bezpiecznego zachowania się na drodze. 

 

Ambasadorem programu jest Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny rajdowy mistrz Europy, czterokrotny rajdowy mistrz Polski, który podczas pierwszego szkolenia udzielał uczestnikom cennych wskazówek. 

Patronat nad programem objęli: Komendant Główny Policji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

 

 Dodatkowych informacji udziela

 Agata Wróblewska (+ 48 695 583 303)

 

 

Kierujesz życiem

 

Mistrzowie w drodze

Kontakt mailowy

 
Biuro Obsługi Klienta - biuro.lg@dord.dolnyslask.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


W opisie przelewu prosimy o podanie danych (imię, nazwisko, nr PESEL) osoby,
której dotyczy przelew.
przelew krajowy: Santander Bank Polska
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Santander Bank Polska
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony