Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

Informacja dotycząca wymogów i obostrzeń warunkujących przystąpienie do egzaminów na prawo jazdy:

 

do egzaminu NIE MOGĄ przystąpić osoby, w przypadku:

- wystąpienia wyraźnych oznak przeziębienia (katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle gardła, wysypka itd.) lub wystąpienia takich objawów w ciągu ostatnich 14 dni; 

- bezpośredniego kontaktu, w ostatnich 14 dniach, z osobą, u której stwierdzono zakażenia wirusem SARS CoV-2;

- gdy pozostają albo ich domownicy w okresie kwarantanny.

Jeżeli spełniają Państwo ww. przesłanki proszę skontaktować się z nami pod numerem telefonu: 76 866 02 51 wew. 110 w celu zmiany terminu egzaminu.

 

 

Na egzamin należy zgłosić się w  masce ochronnej zakrywającej nos i usta – osoby, które nie spełniają tego wymogu nie zostaną dopuszczone do egzaminu.

Zdającym egzamin oraz uczestnikom szkolenia zostanie zbadana temperatura ciała, przy użyciu termometru zbliżeniowego - w przypadku stwierdzenia temperatury przekraczającej 37C, osoba nie zostanie dopuszczona do egzaminu lub szkolenia i zobowiązana jest do niezwłocznego opuszczenia Ośrodka!

Jeżeli w trakcie trwania egzaminu egzaminator stwierdzi u osoby zdającej występowanie kaszlu, kichania, trudności w oddychaniu, konwulsji z dreszczami itd. egzamin zostanie przerwany!

Na terenie ośrodka niedozwolone jest przebywanie osób postronnych, nieprzystępujących do egzaminu lub uczestniczących w szkoleniu, w związku z tym proszę do ośrodka nie przychodzić z osobami towarzyszącymi.

Na egzamin kat. A (w tym AM, A1, A2) należy dodatkowo (poza wymogami wskazanymi powyżej) zgłosić się z własnym kaskiem oraz słuchawkami wyposażonymi w wejście typu „minijack”. Brak tego wyposażenia będzie uniemożliwiał przeprowadzenie egzaminu.

 

Kierujesz życiem

 

Mistrzowie w drodze

Kontakt mailowy

 
Biuro Obsługi Klienta - biuro.lg@dord.dolnyslask.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


W opisie przelewu prosimy o podanie danych (imię, nazwisko, nr PESEL) osoby,
której dotyczy przelew.
przelew krajowy: Santander Bank Polska
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Santander Bank Polska
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony