Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

 

Informujemy, że od dnia 25.02.2016r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem … (D. U. z 2016r. Poz. 232).

Najważniejsze zmiany w przeprowadzaniu egzaminów państwowych na prawo jazdy to:

1. zmiana w Tabeli nr 1 Załącznika nr 2 do ww rozporządzenia:

a) pkt 9

- Niezastosowanie się do znaków:

9.1 „stop”

 9.2 „zakaz wjazdu …, odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu”

 9.3 „zakaz skręcania w lewo”

 9.4 „zakaz skręcania w prawo”

 9.5 „nakaz jazdy …, odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu”

 9.6 „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasów ruchu”

 9.7 „linia podwójna ciągła”

 9.8 „zakaz ruchu”

 b) pkt 17

 Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.

 

2. w zadaniu nr 1 na placu manewrowym

 a) w elemencie przygotowania do jazdy usunięto włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – element ten przesunięto do zadania nr 2 „Ruszenie z miejsca oraz jazda pasem rucu do przodu i tyłu.”

 b) dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T wydłużono czas przysługujący zdającemu na sprzęganie zespołu pojazdów do 15 min., natomiast czas przeznaczony na rozprzęganie wydłużono do 10 min. (zadanie z ruchu drogowego).

 c) dla kategorii D1, D1+E, D, D+E wyszczególniono elementy pojazdu które zdający powinien sprawdzić, tj: nadwozie, drzwi, wyjścia awaryjne, informację o liczbie miejsc, liczbę wyjść, koło zapasowe, liczbę gaśnic, apteczkę.

 

3. w zadaniu 2 na placu manewrowym wykazano poszczególne elementy:

- uruchomienie silnika

- włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym

- upewnienie się o możliwości jazdy

- płynne ruszenie

- jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T dopuszcza się jedno opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.

 

4. Dla kategorii A1, A2, A, AM rozdzielono dotychczasowe zadanie „slalom wolny” na dwa zadania tj.:

 - Zadanie 7 – slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym)

 - Zadanie 10 – Jazda po łukach w kształcie cyfry 8.

 

5. Dla kategorii C, C1 zlikwidowano zadanie na placu manewrowym „zawracanie” i utworzono nowe zestawy zadań:

 - Zestaw nr 1 – parkowanie skośne, parkowanie prostopadłe wjazd tyłem

 - Zestaw nr 2 – parkowanie skośne, parkowanie równoległe

 - Zestaw nr 3 - parkowanie prostopadłe wjazd przodem, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

 - Zestaw nr 4 – parkowanie równoległe, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

 

6. Osoba przystępująca do egzaminu praktycznego w zakresie kategorii AM, A1, A2 oraz A powinna zapewnić sobie odpowiedni strój, tj.:

 - obuwie pełne , zakrywające stopę, wiązane lub zapinane na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwie typu motocyklowego

 - spodnie z długimi nogawkami

 - kurtkę z długimi rękawami zapinaną na suwak, guziki lub zatrzaski

 - rękawice zakrywające całe dłonie

 

7. Skrócono minimalny czas egzaminu w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM do 10 min.

 

Kierujesz życiem

 

Jak być bezpiecznym na drodze?

Kontakt mailowy

         - word@word-legnica.pl
Biuro Obsługi Klienta - bok@word-legnica.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


W opisie przelewu prosimy o podanie danych (imię, nazwisko, nr PESEL) osoby,
której dotyczy przelew.
przelew krajowy: Santander Bank Polska
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Santander Bank Polska
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony